Blog Viszonteladók Árlista English

Név:

Jelszó:


Válasszon pénznemet


Általános Szerződési Feltételek a www.hunikum.hu webáruház használatához

Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amennyiben vásárlóként (továbbiakban: Megrendelő)  a webáruházat igénybe kívánja venni. Megrendelés esetén a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy mind az ÁSZF-et mind az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és annak pontjait magára nézve elfogadja. Az ÁSZF módosításáról cégünk (továbbiakban: Szolgáltató) a Megrendelőt  a regisztráláskor megadott (és az “Adatok módosítása” menüpontban tetszőlegesen megváltoztatható) e-mail címre küldött levélben tájékoztatja. A mindenkori legfrissebb ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letölthető PDF formátumban itt.
ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letöltés (PDF)
A webáruház működésével kapcsolatosan weboldalunkon, valamint e-mail címünkön feltett kérdés alapján tájékozódhat.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok irányadóak:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. A jelen ÁSZF a webáruház felületén történő megjelenés napjától hatályos.

1.3. A weboldalon megjelenő anyagok tartalmát szerzői jog védi. Másolásuk, tárolásuk, más internetes oldalakon történő közzétételük, bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

1.4. A weboldal a hét minden napján 0-24 között elérhető. Az weboldal szolgáltatója az elérhetőségre 99%-ot vállal. A tervezett leállásokról Megrendelőinket előre értesítjük.

2. Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által, a hazai és Európai Uniós  törvényi szabályozásokkal összhangban, meghatározott ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a webáruház igénybevételével kapcsolatos feltételeket és a Szolgáltató-Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit.

3. Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar (kivonatosan angolul is elérhető)

4. Az ÁSZF hatálya
 - Az ÁSZF kiterjed: Minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire és  a webáruház működése egészére.
 - Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Kizárólag az internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogad el. 
 - Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, azaz annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, azaz az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF a webáruház szolgáltatás időtartamáig marad érvényben.

5. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján rendelést ad le, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az erre megjelölt négyzetet bejelöli. Ennek hiányában megrendelés leadása nem lehetséges. Megrendelőnek minden rendelés leadása előtt az ÁSZF-et el kell fogadnia.

6. Szerződő Felek
Az ÁSZF az alábbi Felek között  határozatlan időre jön létre:

6.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Eagle-Comp Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Eagle-Comp Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.
Képviselője: Pinke Attila ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-178111
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 12825185-2-42.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma: 11716008-20107075-00000000
Telefonszám: 06-20-946-9083
E-mail: info@hunikum.hu
Webáruház: www.hunikum.hu (tárhely szolgáltató adatai megegyeznek a Szolgáltató adataival)
Kapcsolattartó neve: Pinke Attila
a továbbiakban, mint Szolgáltató

6.2. A Megrendelő:
Az a természetes vagy jogi személy, aki azon célból regisztrálja magát az oldalon, hogy a webáruház által kínált termékeket meg kívánja vásárolni. A továbbiakban, mint Megrendelő.

6.3. A Szállító:
normál szállítás esetén: Magyar Állami Posta Zrt. (részletes információk: www.posta.hu)
utánvét esetén: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13-09-111755) (Továbbiakban: Futárszolgálat )
A Futárszolgálat áruinkat saját ÁSZF alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelést követő visszaigazoló e-mail szerint közölt, valamint jelen ÁSZF 7.4. pontja alatt megtekinthető árakon.

6.4. Panaszfórumok
Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig
Fax: 318-1639
E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu

6.5. Békéltető testület
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
6.6. Kereskedelmi hatóság:
Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
Címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Tel: 401-1555

7. A webáruház igénybevétele
Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Kizárólag az internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogad el. 

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:
A webáruházat elsődlegesen viszonteladók vehetik igénybe, de Szolgáltató magánszemélyek vásárlását sem korlátozza. A regisztrációkor szükséges kiválasztani, hogy a Megrendelő magánszemély vagy viszonteladó. Ennek függvényében kell kitölteni a regisztrációs űrlapot. A szükséges adatok a webáruház jobb oldalán lévő “Regisztráció” gomb lenyomását követően láthatók.

7.3. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. 

7.4. Bejelentkezés nélkül, a termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára. Tehát tartalmazza az általános forgalmi adót. Bejelentkezést követően minden Megrendelő Szolgáltató által meghatározott kedvezménnyel csökkentett árait látja. A végfelhasználó mind a termékeknél mind a kosárban bruttó árakat lát. A viszonteladói árak nettó árak, amelynek áfatartalma a kosár összesítőben jelenik meg az adott viszonteladó áfakötelességének fügvényében. A vételár nem tartalmazza a szállítás és a csomagolás díját. (Amennyiben Szolgáltató egyes termékekre akciós árat vezet be, bizonyos kvóta felett kedvezmény adhat, vagy elengedi a szállítási díjat, erről a tényről és ennek időtartamáról a Megrendelőt a webáruház felületén, esetlegesen e-mailben is tájékoztatja.) 

A szállítás díját az alábbi táblázat tartalmazza.


súly EU Nem EU Magyarország
< 250gr2438 Ft / 8.7 $ / 7.5 € / 6.75 £2600 Ft / 9.28 $ / 8 € / 7.2 £1300 Ft / 4.64 $ / 4 € / 3.6 £
< 500gr2925 Ft / 10.44 $ / 9 € / 8.1 £3250 Ft / 11.6 $ / 10 € / 9 £1300 Ft / 4.64 $ / 4 € / 3.6 £
< 1000gr4388 Ft / 15.66 $ / 13.5 € / 12.15 £5200 Ft / 18.56 $ / 16 € / 14.4 £1300 Ft / 4.64 $ / 4 € / 3.6 £
< 2000gr8450 Ft / 30.16 $ / 26 € / 23.4 £9750 Ft / 34.8 $ / 30 € / 27 £1625 Ft / 5.8 $ / 5 € / 4.5 £
< 5000gr13650 Ft / 48.72 $ / 42 € / 37.8 £19500 Ft / 69.6 $ / 60 € / 54 £2275 Ft / 8.12 $ / 7 € / 6.3 £
< 10000gr19500 Ft / 69.6 $ / 60 € / 54 £26000 Ft / 92.8 $ / 80 € / 72 £2600 Ft / 9.28 $ / 8 € / 7.2 £
Összsúly: termék súlya + csomagolás (200 gr)
7.5. Ha egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre - nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy fejlesztői hiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron kiszállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 7.6. Az árucikkek mellett található fotók az adott cikk, egy darab összeszerelt és ismert figurafestő által kifestett darabját mutatják, az árucikkek festetlenül és összerakatlanul kerülnek becsomagolásra. Az ettől való eltérést az adott árucikknél jelezzük. 7.7. Azokhoz a termékekhez, amelyek összeszerelése nem egyértelmű, termékleírások, fotók és rajzok segítik a munkát. Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e. 7.9. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Amennyiben az adott megrendelés kiegyenlítésre került, Szolgáltató felajánlja az összeg teljes vagy részleges visszafizetését. Ha megrendelő részteljesítést nem fogad el, jogában áll elállni, és a teljes összeget visszakövetelni. 8. A szerződés 8.1 Általános jellemzők: A szerződés a Webáruház felületén történő regisztrációval jön létre. A regisztráció a vásárlás feltétele. Megrendelés akkor jön létre, amikor Megrendelő megrendelését végső formájában jóváhagyja úgy, hogy azt Szolgáltató részére elküldi és Szolgáltató a megrendelés adatait a regisztráció vagy adatmódosítás során utolsónak megadott email címre küldött levélben megerősítés céljából visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatai valódiságának ellenőrzése során hiányosságokat tapasztal, a megrendelést törölje, érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja. 8.2 Regisztráció: A Megrendelő a regisztráció utáni visszaigazoló emailben egyeztetheti megadott adatait. (Viszonteladó esetén Szolgáltató a visszaigazoló e-mail kiküldését megelőzően ellenőrzi a viszonteladói jogosultságot.) Majd az ott megadott linkre kattintatással aktiválhatja azt. Ezek után jogosult rendelés leadására. A regisztráció során megadott adatokat Megrendelő az “Adatmódosítás” menüpont alatt, szükség esetén módosíthatja. A módosítás lehetősége nem vonatkozik a felhasználónévre. 8.3. Rendelés menete: Megrendelő, bejelentkezése után, a teljes termékkínálatból szabadon válogathat, a termékeket pedig kosarába helyezheti. Bejelentkezni regisztrációjakor vagy utolsó adatmódosításakor megadott felhasználói nevének és jelszavának megadásával tud. A termékek a Webáruház bal oldalán lévő menürendszer szerint vannak kategorizálva. Bármely menüpont aktiválását követően az adott kategóriához tartozó termékek jelennek meg a munkaterületen. A munkaterületen mindig meghatározott számú termék jelenik meg alapadatokkal. A további termékek a munkaterületen található lapozók segítségével érhetők el. A bejelentkezett megrendelő minden terméknél látja az alapadatokat, esetleges kedvezményét és személyre szabott árát. A termékképre való kattintással további információk jelennek meg az adott termékről. Mindkét helyen lehetőség van a termék kosárba helyezésére a”Kosárba tesz” gomb aktiválásával. A kosárba kerülő termék darabszáma alapértelmezésben egy, de ezt Megrendelő a gomb aktiválása előtt szabadon megváltoztathatja. A rendelt termék azonnal a kosárba kerül. A kosár mindenkori tartalma az oldal jobb oldalán lévő “Kosár” gomb aktiválását követően érhető el. Egy-egy adott termék darabszáma a kosárban is módosítható, ill. a termék rendelése törölhető. Miután minden termékünket pontosan lemértük, jól megközelítő pontossággal látható a rendelt csomag összsúlya, mely egyben a szállítási költség egyik tényezője is. (A másik ilyen tényező a szállítási ország.) A rendelés előfeltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Ezután az aktivvá váló Megrendelés vagy Paypal gomb lenyomásával véglegesíthető. Előtte ki kell választani a fizetés módját (Külföldről: banki átutalás és Paypal-es fizetés, amely belföldön kiegészül futárszolgálatnál történő utánvétes fizetési móddal. Ugyancsak belföldi lehetőség az átvételi ponton, előzetes időpontegyeztetést követő, személyes átvétel is, amely azonban nem befolyásolja a meglévő fizetési módokat.). A rendeléshez megjegyzést lehet fűzni. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha mind a Megrendelő mind a Szolgáltató visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendelés szerződés is egyben, amely fizetési kötelezettséggel jár. Az áruház visszaigazoló rendszere automatizált, az e-mail azonnal elküldésre kerül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajánlattételi kötelezettségei megszűnnek és a szerződési kötelezettségtől elállhat, amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg. Érvényes ez abban az esetben is, ha az e-mail ISP hibájából késik vagy nem érkezik meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy e-mail cím változásait folyamatosan karbantartja és biztosítja, hogy a beérkező visszaigazoló e-mail fogadása zavartalan legyen (tárhely hiány vagy SPAM-ként kezelés elhárítása). Hibás e-mail címmel és az itt említett problémákkal kapcsolatos visszaigazolás elmaradása esetén Szolgáltatót felelősség nem terheli. 8.4. Megrendelés módosítása, törlése: A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést. Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak vagy a Magyar Postának kézbesítésre. Megrendelő az átadás időpontjáról és a követési számról e-mailben értesül. 8.5. Megrendelések feldolgozása és teljesítés A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított max. 5 munkanapon belül történik meg. Alapesetben a Szolgáltató részteljesítést nem vállal, tehát Megrendelő részére a megrendelés összes tételét egyben szállíttatja ki. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az egy adott termékből megrendelt mennyiség nagyobb mint a meglévő raktárkészlet. Ez esetben Szolgáltató haladéktalanul felveszi Megrendelővel a kapcsolatot és megírja milyen mennyiség áll azonnali rendelkezésre, ill. a hiányzó mennyiséget mennyi időn belül tudja legyártani vagy legyártatni. Amennyiben ez több mint tíz munkanap vagy egyáltalán nem lehetséges, Megrendelőnek jogában áll elállni a megrendelés egészétől vagy raktárhiányos részétől. Elállás esetén Szolgáltató köteles Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti Szolgáltatót szerződésszegése esetleges egyéb következményei alól. Megrendelő dönthet úgy is, hogy megvárja a teljes mennyiséget, vagy a raktáron lévő mennyiséget Szolgáltató teljesítse, a többit pedig gyártás után. Ez utóbbi esetben a második szállítás költségét Szolgáltató átvállalja. 8.6. Fizetési feltételek: Megrendelő a vásárolt áru ellenértékét átutalással a megrendelés leadásakor azonnal (Paypal - A fizetés menetéről részletesebb tájékoztatót a www.paypal-europe.com/magyar/ oldalon olvashat.) vagy annak elektronikus visszaigazolását követően (banki átutalás) teljesítheti. Belföldi rendelés esetén lehetőség van a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben is teljesíteni. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Ebben az esetben Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, adatait tiltólistára tegye, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse. Sikertelen kézbesítés esetén a Futárszolgálat további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli. 9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 9.1. Az elállás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 9.2. A Szolgáltató esetleges kára Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II26.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől. 9.3. Szavatosság A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik. 9.4. Panaszkezelés Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában felsorolt bármely elérhetőségén fogadja az esetleges panaszokat. Írásban jelzett panasz esetén, kérjük címként székhelyünket megadni. Mindezeken túlmenően lehetőség van a webáruház “Kapcsolat” menüpontjában lévő űrlap kitöltésére és elküldésére is, melynek kezelése egyenértékű az e-mailben történő megkeresésekével. A beérkező panaszokat, természetüktől függően, igyekszünk lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, vagy - további egyeztetés érdekében - visszajelzést küldeni a panasztevőnek. 10. Adatvédelem, adatbiztonság 10.1 Adatvédelmi nyilatkozat: Az webáruház használata során az Eagle-Comp Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés kézbesítéséhez szükséges. (Futárszolgáltat, Magyar Posta) A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át az erre jogosult hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A regisztráció során rögzített adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A webáruházba történő regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége biztosított a kiküldött hírlevél alján, a webáruház “adatmódosítás” menüpontjában, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását elvégezheti a webáruház “Adatmódosítás” menüpontjában, de kérheti írásban az info@hunikum.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban vagy online felületen történő egyszerű adatmódosítással visszavonhatja. Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Mivel azonban az interneten keresztüli adatátvitel nagy része titkosítás nélküli, Szolgáltató erre garanciát nem tud vállalni. Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et és benne az adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 11. Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa. 12. A szerződés megszűnése Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. 13. Vegyes rendelkezések A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton a jogvita elrendezése 30 naptári napon belül nem lehetséges szerződő Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Utolsó módosítás: 2015.04.16.
Újdonságok TURISZTIKAI TERMÉKEK Hunikum Figurák Magyar csikós (90mm) -------------------- MAKETTEK Hunikum HU-Figurák 1/35 méret 90mm The Bodi TB-Figurák 1/35 méret 1/48 méret TB-Mellszobrok 1/9 méret 1/10 méret TB-Harcjármű kiegészítők 1/35 méret 1/48 méret TB-Talapzatok négyzetes TB-Repülő kiegészítők 1/72 méret Corpus C-Figurák 1/35 méret 1/48 méret 54mm MIKE's world Karikatúrák 1/10 méret SBS Model SBS-Repülő kiegészítők 1/48 méret 1/72 méret SBS-Harcjármű kiegészítők 1/35 méret 1/48 méret SBS-Repülő matricák 1/48 méret 1/72 méret SBS-Harcjármű matricák 1/35 méret Limes Model LIM-Dioráma kiegészítők 1/35 méret 1/48 méret 1/72 méret LIM-Harcjármű kiegészítők 1/35 méret 1/48 méret LIM-Repülő kiegészítők 1/144 méret Z63 Szegecselő 1/24 méret 1/32 méret 1/48 méret 1/72 méret MXPression DVD lépésrõl lépésre Miniman Factory MMF-Figurák 1/35 méret PK-Tinyland PKT-Repülő kiegészítők termékek

English Rólunk Vásárlás ÁSZF Hírlevél Kapcsolat
 1163 Budapest, Katóka u. 42.
 +36 20 946 9083
 info@hunikum.hu
 attisz